Κατασκευή ιστοσελίδων

idilio
IDILIO

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, JS, JQuery, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

johnny country house
JOHNNY'S COUNTRY HOUSE

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO
Εργαλεία : HTML5, CSS3, JS, JQuery, Adobe Photoshop

neotechnologies
NEOTECHNOLOGIES

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, JS, Adobe Photoshop

vitaliipopov
VITALII POPOV

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : Wordpress, CSS3, PHP, Adobe Premier, Adobe Photoshop

pbmm
PBMM

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, JS, JQuery, Adobe Photoshop

pbmm
AM Formation

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : Wordpress, PHP, CSS, Adobe Photoshop

swami-tv
SWAMI-TV

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : Wordpress, CSS3, Adobe Photoshop

cupcake
CUPCAKE QUITEÑO

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, Bootstrap, JS, JQuery, Adobe Photoshop

cupcake
PORTFOLIO

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, πολύγλωσση μετάφραση, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, Bootstrap, JS, JQuery

random_rolas
WEBAGENCY

Κατασκευή ιστοσελίδας.
Εργαλεία : HTML5- CSS3

jardin des joyeux
JARDIN DES JOYEUX

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, Adobe Photoshop

random_rolas
AUTOMNE FATAL

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου.
Εργαλεία : HTML5, CSS3, JS, WebGL, Adobe Photoshop

nouméa
NOUMEA

Σχεδιασμός & κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση έργου, συγγραφή κειμένων, βελτιστοποίηση SEO.
Εργαλεία : Wordpress, CSS3, PHP, Adobe Photoshop